تماس با ما

 
آدرس: تهران خیابان دماوند،شماره ۹۸۲-۹۸۸
تلفن:   ۷-۷۷۸۱۹۳۲۵
فكس :    ۷۷۸۱۹۳۲۹
 
Add: No. 982-988, Damavand Ave, Tehran-Iran
 
Tel: 778193 25-27. 7781 17 57
Fax: 77 81 93 29
 
Website: www.dorosti.com
 
E-Mail: info@dorosti.com
 

تماس با ما


آدرس

تهران خیابان دماوند،شماره ۹۸۲-۹۸۸

تلفن

98-21-77819325-7